Denný režim

Pravidelný režim dňa napomáha zdravému vývoju dieťaťa. V Harmančeku je prispôsobený potrebám detí . Prevádzková doba je 6:45 – 17:00 (po dohode skôr, aj neskôr), tento čas je stanovený z hľadiska duševnej hygieny dieťaťa, ako primeraný vzhľadom k jeho vekovým osobnostiam.

 • 7:00 8.00 príchod detí, privítanie, voľná hra
 • 8:00 – 8:15 ranný kruh (spoločný začiatok dňa v škôlke)
 • 8:15 – 8:40 zdravotné cvičenie
 • 8:40 – 9:10 hygiena, desiata
 • 9:10 – 9:40 vzdelávacie aktivity ( mnohé realizujeme v prírode)
 • 9:40 – 11:40 pobyt vonku, plávanie
 • 11:40 – 12:10 hygiena, obed
 • 12:10 – 14:10 odpočinok, spánok (mladšie deti)
 • 12:10 – 13:10 odpočinok (predškoláci), (13.15 – 14:10 – príprava na školu)
 • 14:10 – 15:00 hygiena, olovrant
 • 15:00 – 15:30 popoludňajšie aktivity, krúžky
 • 15:30 – 17:00 pobyt vonku, voľné hry, odchod domov

Pri tvorbe výučbového programu vychádzame z ISCED-O schváleného ministerstvom školstva SR. Používame prvky montessori výchovy a vychádzame z prirodzeného záujmu deťí o poznávanie života.

POĎTE K NÁM NA NÁVŠTEVU