ABC Harmanček : Cenník

Cena kurzu : 150,-eur / 8 lekcií

Platbu je potrebné uhradiť pred nástupom na kurz .

V hotovosti v Harmančeku , príp. na účet . Číslo účtu : SK56 0900 0000 0052 0062 7417