Krúžky

Krúžky – sú aktivity, ktoré významne napomáhajú pedagogickému procesu pri tvorbe osobnosti, rozvoju schopností, zručností a záujmov.

Plávanie

Lyžovanie

Korčuľovanie

Inline korčuľovanie

Tancovanie

Anglický jazyk

Iné aktivity, s ktorými sa u nás deti spolu s rodičmi stretnú:

  • Zoznamovačka
  • Tekvičkové párty
  • Vinobranie
  • Stretnutie s Mikulášom
  • Vianočné posedenie pri stromčeku s koledami
  • Fašiangový karneval s rodičmi
  • Deň otcov a matiek
  • Šibačkové slávnosti
  • Deň detí