Personál Harmančeka

Personál tvoria učiteľky s pedagogickým vzdelaním, kuchár vyučený v odbore, babka Anka – pani školníčka so statusom babky

Spĺňame všetky štátom stanovené požiadavky na vzdelanie personálu a hygieny, o čom svedčí rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

„Poslaním pedagóga je nie len vzdelávať, ale byť druhou mamou a objímať“